Menu

Ledenoverzicht

Het Schild Mediation & Advies

Het Schild Mediation & Advies

Het Schild Mediation & Advies werkt samen met haar klanten aan oplossingen voor conflicten op het gebied van familiaire problemen (scheiding, erfproblemen), arbeidsgerelateerde geschillen en geschillen met de overheid.

Horen, zien en oplossen. Dat is de essentie van mediation. Wij zijn er om naar iedere partij te luisteren en te achterhalen wat er is gebeurd en waar de behoefte ligt van alle betrokkenen. Een conflict hoeft niet te leiden tot een gang naar de rechter. Door te luisteren en ruimte te vinden voor een passende oplossing kan dit voorkomen worden.

Daarnaast bieden wij adviestrajecten aan op de voorgenoemde gebieden waarin wij op zoek gaan naar oplossingen om conflicten op te lossen of te vermijden, zonder dat daar specifiek mediation aan te pas komt.

Roggenstede 34
7007 DS Doetinchem
E: contact@hetschildmediation.nl
T: 0314 – 700 513
Bezoek website

Onze leden